Om oss

Postboks 9354 Grønland 0135 Oslo. 
E-post: bondelaget@bondelaget.no.
Telefon: 22 05 45 00
Organisasjonsnummer: 985 063 001

63.000 medlemmer i Norges Bondelag gir gode mangfoldige matopplevelser, skaper grobunn for levedyktige lokalsamfunn, gjør landet vakkert og fornyer verdiskapningen på gården.

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 530 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder 
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Les mer om Bondelaget på våre nettsider.

Følg oss på Instagram og Facebook.